astoria

Zewnętrzny basen przy Astorii – głosujeMY!

W marcu br. ruszyły konsultacje, w których mieszkańcy wybiorą kolejność realizacji miejskich inwestycji. Bydgoszczanie mogą wskazać do trzech najważniejszych według nich przedsięwzięć, które powinny być realizowane w przyszłych latach.

Na liście znalazło się 15 propozycji, których realizacja była planowana w najbliższych latach. Część zadań została już przygotowana do realizacji i posiada gotowe koncepcje lub projekty. W ramach konsultacji każdy z mieszkańców może wskazać maksymalnie 3 inwestycje. Na podstawie wyników głosowania opracowana zostanie kolejność realizacji tych zadań w najbliższych latach.

Wśród proponowanych inwestycji znalazła się budowa otwartego kąpieliska na Astorii, Balatonie lub w Parku Centralnym.

Koncepcje trzech zewnętrznych kąpielisk są gotowe. Największe z nich zaplanowano przy nowo wybudowanej Astorii. W 2018 roku przygotowana została wstępna koncepcja, poddana konsultacjom społecznym. Kolejnym etapem było wprowadzenie zaakceptowanych w konsultacjach uwag. Zaktualizowana koncepcja architektoniczno-przestrzenna będzie podstawą do ogłoszenia przetargu na dokumentację projektową.

Strefa zewnętrznej rekreacji została zaprojektowana na działkach wzdłuż bulwarów, od budowanego basenu Astorii aż do ul. Unii Lubelskiej. W centralnej części ulokowana zostanie największa strefa zabaw i rekreacji wodnych. Głównymi atrakcjami będą zjeżdżalnie, morska fala i 40-metrowa, rwącą rzeka. W tej części zaplanowano też płytszy basen dla najmłodszych, z atrakcjami i zjeżdżalniami. Najbliżej ul. Unii Lubelskiej powstanie strefa rekreacji ruchowej z parkiem linowym dla dzieci, placem zabaw, boiskami do plażówki, urządzeniami do ćwiczeń oraz parkour parkiem. (dokładny opis inwestycji – link)

Konsultacje potrwają do 21 maja, mogą w nich wziąć udział wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy, ankieta w której można oddać głos jest dostępna tutaj.