BOŻENA BANAŚ

Instruktor Jogi

Nauczycielka Jogi z Międzynarodowym Dyplomem certyfikowanym przez Instytut B.K.S Iyengara w Punie w Indiach.

Swoje wysokie kwalifikacje często i systematycznie pogłębia, uczestnicząc w coraz bardziej zaawansowanych warsztatach i konwencjach, u najlepszych polskich i zagranicznych nauczycieli Jogi wg. Szkoły Iyengara.
Życie Bożeny obraca się obecnie wokół praktyki i nauczania jogi. To dzięki tej praktyce i nauczaniu Jogi jej życie jest bogate i twórcze. Na zajęciach z Bożenną rozwiniesz sprawność ciała, elastyczność i moc. Pracując z ciałem i oddechem świadomie, uważnie, spokojnie, w skupieniu i koncentracji pogłębisz i rozszerzysz wewnętrzną mądrość pomagającą panować nad stresem i emocjami, pogłębisz pogodę ducha i wewnętrzną radość.